Denizaltı Fiber Optik Kablo Sonlandırma

Denizaltı Fiber Optik Kablolar, ülkemizde çoğunlukla boğaz geçişlerinde kullanılan, yapısal olarak çelik katmanlarla mukavvemetlendirilmiş haberleşme kablolarıdır. Bu kabloların sonlandırılması, optik zayıflama ölçümleri ilgili teknik şartnameler göre yapılır ve raporlanır.

Foto Galeri